Než se pustíte do kontroly kanalizace, obraťte se na nás!

Než se pustíte do kontroly kanalizace, obraťte se na nás!

Je praktický nemožné aby potrubí kanalizace dosahovalo 100% účinnost po celou dobu své životnosti. Proto je čištění kanalizace a čištění potrubních systémů důležitou činností. Tření a jiné fyzikální faktory jako například tuhnutí omezují proudění protékajícího média. V potrubí přepravujícím kapalné nebo plynné látky se mohou nečistoty usazovat na vnitřním povrchu trubek.
V některých případech se mohou tyto látky kombinovat s prachovými částicemi, destiláty,drobnými kapičkami vody, chemicky respektive fyzikálně spolureagovat a usazovat se tak uvnitř potrubí. I proto je důležitá pravidelná čištění kanalizace.

Než se pustíte do kontroly kanalizace, obraťte se na nás!

Pokud chcete dostát všem normám, objednejte si čištění kanalizace!